Isolering Göteborg

Spara energi med sprayisolering 0707-497 336

Isolering

Frågor och svar om sprayisolering

Är den här typen av isolering en nyhet?

Nej, sprayisolering har använts i över 30 år. Ursprungligen användes den mest i kylskåp och liknande produkter, men den varianten innehöll en hel del miljöfarliga produkter och slutade användas. Dagens isolering innehåller inga av dessa ämnen och har ingen påverkan på ozonlagret. Det är alltså en miljövänlig produkt som inte släpper ut några giftiga gaser eller kemikalier i miljön.

Finns det risk för mögel?

För att mögel ska växa behövs fukt, värme och näringskällor. Polyuretan innehåller ingen sådan näring. Dessutom tränger det inte igenom någon luft och minskar risken för kondens och fuktansamling.

Hur är det med brandfaran?

Isoleringen fungerar inte som brandbränsle vid och kan inte fatta eld på egen hand när brandkällan tagits bort. Precis som annan isolering så förstörs den dock vid brand.

Absorberar isoleringen vatten?

Svaret är nej. Den flyter i vatten och torkar snabbt när den plockas upp. Den förlorar inte några av sina isoleringsegenskaper.

Kan sprayisolering leda till problem med skadedjur?

Nej, den innehåller ingen näring och lockar därför inga insekter och andra skadedjur. Dessutom hindrar den insekter från att ta sig in i byggnaden.

Komprimeras denna typ av isolering efter lång användning?

Nej, den sjunker inte ihop och tappar inte sin förmåga att isolera med tiden.

Energisnål, miljövänlig och hållbar isolering