Isolering Göteborg

Spara energi med sprayisolering 0707-497 336

Tät och miljövänlig
isolering

Kostnadseffektiv isolering i Göteorg

Vill du isolera huset eller fastigheten med en skarvlös, högpresterande isolering som har unika egenskaper och håller länge? Välkommen att kontakta oss, vi är ledande inom isolering i Göteborg genom vår unika kompetens när det handlar om Polyuretanisolering

"tilläggsisolering

Isolering med den modernaste metoden

Isolering med Polyuretanisolering är den modernaste, effektivaste och mest miljövänliga isoleringsmetoden på marknaden idag. Den är miljövänlig, tar mindre utrymme i anspråk än traditionell isolering och är ekonomisk då den sparar energi på ett suveränt sätt.

Sprayisolering med polyuretan (PUR) borgar för en skarvlös och högpresterande isolering med mycket speciella och unika egenskaper. Här är de främsta fördelarna med metoden:

  • Isoleringsvärdena är mycket goda. Isolering med polyuretan fäster dessutom på de flesta underlag. 
  • Tjockleken är betydligt mindre än traditionell isolering, vilket ger ökad boyta. 
  • Energibesparingen beräknas till 40-70 procent under en byggnads livstid.
  • Kortare byggtider. Isoleringen är helt konvektionsfri, vilket innebär att det i många fall inte kommer behövas luftspalt eller diffusionsplast.
  • Fungerar tvåvägsisolerande, vilket betyder att det fungerar lika bra mot kyla som mot värme.
  • Den tappar aldrig form eller isoleringsförmåga, vilket ger en lång hållbarhet.

 

Vi hjälper dig att energioptimera

Vi kan hjälpa dig att energioptimera ditt projekt i Göteborg med vår kunskap och erfarenhet inom isolering. Behoven på energioptimering ökar ständigt och därmed även kraven på isoleringen. Investeringarna i energisparande åtgärder blir allt större. Stora ansträngningar går till att få hus, kontor och industribyggnader så kostnadseffektiva som möjligt när det handlar om energiförbrukning. Sprayisolering av polyuretan har en suverän prestanda när det handlar om isolering och reducerad energiförbrukning och blir därför allt mer populärt.

Vår isolering har exempelvis ett enastående lågt lambdavärde och tillsammans med skarvfriheten skapar det suveräna möjligheter till energibesparing och ökad boendekomfort.

Isolering i Göteborg med polyuretan – så fungerar det

Sprayisolering appliceras i flytande form. För detta använder vi särskild sprayutrustning mellan reglar och bjälklag i ytter- och innertak, i väggar, på vindar eller i trossbotten och i byggnader med krypgrund. Polyuretanisolering är en tvåkomponentsprodukt i vätskeform som sprayas med högt tryck på det utrymme där det ska användas. Skummet expanderar upp till 80 gånger sin ursprungliga volym och stelnar sedan till fast form. Sprayisoleringen är en miljövänlig produkt som går att använda för många olika syften, främst som miljövänlig isolering för byggnader. Denna typ av isolering har flera olika benämningar: polyuretanisolering, sprayisolering eller expanderande isolering.

En ekonomiskt hållbar lösning

Denna typ av isolering har en annan stor fördel: den är mycket kostnadseffektiv och blir inte en dyr affär för användaren. Vid sidan av de isolerande egenskaperna så elimineras även många av de bekymmersmoment som traditionell isolering orsakar. Om du låter någon av några kunniga och erfarna installatörer isolera din byggnad så har du en ekonomiskt hållbar lösning för dina behov för en lång tid framöver.

Vi erbjuder även teknisk isolering i Göteborg

Vi kan erbjuda teknisk isolering av rör och kanaler. Detta gör att man drabbas av mindre förluster av värme och kyla. Teknisk isolering är perfekt för bruk inom bland annat VVS och industri och medför flera positiva effekter: det förhindrar legionella, minskar bildning av kondens, begränsar spridning av bränder, dämpar ljud samt skyddar mot bränn- och frostskador. Genom att låta oss installera teknisk isolering kan du minska klimatpåverkan och minska kostnaderna för energin.

Välkommen att kontakta oss och låt oss installera kostnadseffektiv och miljövänlig isolering i Göteborg.

Energisnål, miljövänlig och hållbar isolering